top of page

Sådan støtter du økonomisk

Her kan du finde en oversigt over, hvordan du kan støtte Købnerkirkens arbejde

Vores kirke er drevet af frivillige kræfter både praktisk og økonomisk, hvilket betyder, at vores økonomi udelukkende er baseret på de gaver, som vores medlemmer, venner og gæster giver til menighedens arbejde og vi modtager ikke nogen offentlige tilskud. Herunder kan du se, hvordan du kan støtte menighedens arbejde for, at vi forsat kan blive ved med at være en fri kirke for alle og en positiv del af lokalområdet. 

Spontane gaver

Enkeltstående gaver kan gives enten via mobilepay eller som bankoverførsel.

Billede af Arnel Hasanovic

Mobilepay

19703

Billede af CardMapr

Bankoverførsel

Regnr: 2191 Kontonr: 0713582328

Faste gaver

I Købnerkirken er menighedsbidrag en privatsag. Ønsker du at give et fast bidrag tildeles du derfor et givernummer af bidragssekretæren (Jan Kaas Henriksen) efter henvendelse på telefon 93 86 07 87 eller mail: kaasjan@gmail.com Du kan bidrage ved at lave en overførsel gennem din bank til menighedens konto og angive det tildelte nummer på indbetalingen. Bidragssekretæren registrerer alle dine bidrag i løbet af året på dit tildelte nummer og laver i januar en indberetning til Skat, da der gives fradrag for dit bidrag. For at kunne foretage indberetningen skal bidragssekretæren bruge dit cpr-numre som enten gives personligt, pr. telefon eller på mail.

Billede af CardMapr

Bankoverførsel

De faste gaver kan oprettes som fast overførsel til vores konto i Nordea Bank: 

Regnr: 2191 Kontonr: 0713582328


 

Information om skattefradragsmuligheder, støttemuligheder og forpligtelseserklæring kan fås hos bidragssekretær Jan Kaas Henriksen på tlf.nr. 93 86 07 87 eller på mail: kaasjan@gmail.com

Behov for mere information om skattefradrag og om at støtte Købnerkirken?

bottom of page