top of page

Medlem af Købnerkirken?

Hvad betyder det at være medlem, hvad forventer menigheden af mig som medlem og hvordan bliver jeg medlem?

Hvad betyder det at være medlem?

At blive medlem af Købnerkirken betyder først og fremmest, at du bliver del af et aktivt, kristent fællesskab. Fællesskabet består af mennesker med meget forskellige baggrunde og livssituationer.

Som medlem har du mulighed for at være med til at præge, hvordan menigheden skal udvikle sig. Det er på vores menighedsmøder, at store og små beslutninger om menigheden bliver taget. Som medlem af menigheden har du stemmeret på menighedsmøderne. Samtidig kan du også være med til at stemme om, hvem der skal sidde i vores menighedsråd. Menighedsrådet er menighedens "bestyrelse", som sammen med præsten leder menigheden i det daglige. Som medlem af menigheden kan du også selv stille op til menighedsrådet, såfremt du har to medlemmer som anbefaler dig som kandidat. 

Hvad forventer menigheden af mig som medlem? 

Hvis du overvejer at blive medlem, så henvend dig endelig til vores præst, som vil tilbyde dig en samtale. Ved samtalen bliver du introduceret til Købnerkirkens vision, værdier og arbejde og vi vil også rigtig gerne høre, hvem du er, og hvorfor du har interesse i kirken. Formålet er - udover at give dig mulighed for at høre mere om menigheden - at du kan stille os spørgsmål, hvis du har noget på hjerte. I Købnerkirken byder vi alle velkomne, som ønsker at være en aktiv del af vores fællesskab. At være aktiv betyder at bidrage med de ressourcer du har, uanset om det er personligt, praktisk eller økonomisk. 

Frikirke, økonomi og frivillighed

Købnerkirken er en frikirke og en baptistmenighed som er en del af Baptistkirken i Danmark. Som frikirke modtager vi ikke offentlig støtte. Økonomien afhænger derfor 100% af det, som menighedens medlemmer og andre brugere af kirken betaler i frivillige bidrag. Det, som foregår i kirken, er udelukkende baseret på de frivillige økonomiske bidrag og at menighedens medlemmer bidrager med deres arbejdskraft og med de evner, som hver enkelt medlem har lyst til at bringe i spil. Fordi vi er en frikirke, har menigheden til gengæld også en stor selvstændighed, hvor vi selv beslutter, hvad vi vil med menigheden og kirken. 

Hvordan bliver jeg medlem? 

Hvis du ønsker at blive medlem, er du velkommen til at kontakte menighedens præst; Kristian Bonde-Nielsen (Mobil: 20 85 22 17, mail: kbn@koebnerkirken.dk) eller menighedsrådets formand; Signe Lund Christensen (mail: signe@dbs.dk). 

VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN I VORES FÆLLESSKAB

DSC07738.JPG
bottom of page